ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
โครงงานคุณธรรม
โครงงาน ออมสิน ออมทรัพย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.56 MB 38330
โครงงาน ออมวันละนิด ชีวิตแจ่มใส Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 38327
โครงงานอนาคตสดใสด้วยการออม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 38330
โครงงานสะอาดสมวัยสดใสไร้ขยะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.38 MB 38327
โครงงานออมดีมีเงินเก็บ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 38328
โครงงานอย่าลืมฉัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 38338
โครงงานรองเท้าเข้าแถว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.27 MB 38326
โครงงานแถวหนูอยู่ไหน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.75 MB 38332
ห้องเรียน Active Learning
วิทยาการคำนวณ ป.6 31
ห้องเรียน ป.6 80
ห้องเรียน ป.4 33
ห้องเรียน ป.5 45
วิทยาการคำนวณ ป.5 91
งานทะเบียน
คำร้องขอคัดสำเนา ปพ.1 (ไฟล์ Word) Word Document ขนาดไฟล์ 41.99 KB 5
คำร้องขอคัดสำเนา ปพ.1 (ไฟล์ PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.42 KB 5
ขั้นตอนการขอเอกสารทางการศึกษา (ไฟล์ Word) Word Document ขนาดไฟล์ 25.24 KB 5
ขั้นตอนการขอเอกสารทางการศึกษา PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 133.84 KB 5
อื่นๆ
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ตามกลุ่มการเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 335.46 KB 93755
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ช่วงสถานการณ์โควิด-19) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 845.58 KB 93759