ภาพกิจกรรม
ประชุมสรุปแผนการจัดนิทรรศการผลงาน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ว12) ของ ผอ.ยรรยงค์ เจริญศรี ณ โรงเรียนวัดสันติการาม
ประชุมสรุปแผนการจัดนิทรรศการผลงาน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ว12)
ของ นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ณ โรงเรียนวัดสันติการาม

ชมภาพกิจกรรม...คลิก
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2563,13:22   อ่าน 33 ครั้ง