ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
     ครูชลดา พัดเย็น, ครูอนันต์ภา เกษรบัว ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดสันติการาม ร่วมจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดสันติการาม กิจกรรมภายในงาน ได้แก่ กิจกรรมฐานการเรียนรู้ กิจกรรมการแข่งขันต่าง ๆ 
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2563,22:24   อ่าน 109 ครั้ง