ภาพกิจกรรม
ตรวจรับนมกล่อง U.H.T. สำหรับนักเรียน 1/2563
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับนมกล่อง U.H.T. สำหรับนักเรียน
ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน

ภาพกิจกรรม...คลิก...
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2563,12:02   อ่าน 235 ครั้ง