ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา
จ่าสิบโทพิสรรค์ เอกดำรงกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติการาม
ร่วมกับคุณครู อำนวยความปลอดภัย ให้กับนักเรัยน ช่วงปล่อยนักเรียนกลับบ้าน วันเปิดเรียนวันแรก 2 พฤศจิกายน 2563 ที่โรงเรียนวัดสันติการาม ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
ขอขอบพระคุณภาพข่าวจากน้าเกื้อของพวกเราค่ะ : บุญเกื้อ บุญเกื้อศรีสกุล
#โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลชุมชนน่ารัก
 
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2563,20:03   อ่าน 280 ครั้ง