ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 69) 26 ม.ค. 64
แจ้งกำหนดการรับเงินสนับสนุนอาหารกลางวัน (อ่าน 107) 26 ม.ค. 64
แจ้งเลื่อนกำหนดการเปิดเรียน ตามประกาศของ ศบค. (อ่าน 3101) 02 ม.ค. 64
แจ้งการรับใบงานสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ฯ ระลอกใหม่ (อ่าน 3162) 29 ธ.ค. 63
ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ วันที่ 28-30 ธ.ค. 2563 และเปิดเรียนในวันที่ 4 ม.ค. 2564 (หรือรอประกาศเปลี่ย (อ่าน 3223) 25 ธ.ค. 63
แจ้งความคืบหน้าการเปิด-ปิดเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กรณีพบผู (อ่าน 3241) 24 ธ.ค. 63
แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2564 (อ่าน 3204) 24 ธ.ค. 63
แจ้งการปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ เพิ่มเติม (อ่าน 3145) 23 ธ.ค. 63
เรียนเชิญท่านผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2563 (อ่าน 3135) 01 ธ.ค. 63
กำหนดการสอบและตารางสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3247) 06 พ.ย. 63
ขอความร่วมมือเข้มงวดตามมาตรการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) (อ่าน 3268) 02 ก.ย. 63
ภาพผู้เข้าสมัครในตำแหน่งประธานนักเรียนและสภานักเรียนปีการศึกษา 2563 พร้อมนโยบาย (อ่าน 3425) 10 ส.ค. 63
กำหนดการจัดพิธีไหว้ครู และกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน (อ่าน 3451) 01 ส.ค. 63
แจ้งดำเนินการสอนแบบแบ่งกลุ่มต่อในเดือนสิงหาคม 2563 ตามมาตรการฯ โควิด-19 (อ่าน 3374) 01 ส.ค. 63
ขอความร่วมมือผู้มาติดต่อโรงเรียนทุกท่าน ลงทะเบียนผ่านแอป "ไทยชนะ" (อ่าน 3421) 25 มิ.ย. 63
แจ้งการปฏิบัติตนและวัสดุที่นักเรียนต้องนำมาโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ (อ่าน 3434) 23 มิ.ย. 63
ขอรับบริจาคอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) (อ่าน 3306) 23 มิ.ย. 63
ขอความร่วมมือนักเรียนที่ออกนอกพื้นที่จังหวัดกักตัวเป็นเวลา 14 วัน (อ่าน 3307) 23 มิ.ย. 63
แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 3757) 10 มิ.ย. 63
แจ้งกำหนดการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3310) 05 มิ.ย. 63