ข่าวประชาสัมพันธ์
เรียนเชิญท่านผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2563 (อ่าน 8) 01 ธ.ค. 63
กำหนดการสอบและตารางสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 108) 06 พ.ย. 63
ขอความร่วมมือเข้มงวดตามมาตรการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) (อ่าน 138) 02 ก.ย. 63
ภาพผู้เข้าสมัครในตำแหน่งประธานนักเรียนและสภานักเรียนปีการศึกษา 2563 พร้อมนโยบาย (อ่าน 266) 10 ส.ค. 63
กำหนดการจัดพิธีไหว้ครู และกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน (อ่าน 359) 01 ส.ค. 63
แจ้งดำเนินการสอนแบบแบ่งกลุ่มต่อในเดือนสิงหาคม 2563 ตามมาตรการฯ โควิด-19 (อ่าน 290) 01 ส.ค. 63
ขอความร่วมมือผู้มาติดต่อโรงเรียนทุกท่าน ลงทะเบียนผ่านแอป "ไทยชนะ" (อ่าน 340) 25 มิ.ย. 63
แจ้งการปฏิบัติตนและวัสดุที่นักเรียนต้องนำมาโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ (อ่าน 361) 23 มิ.ย. 63
ขอรับบริจาคอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) (อ่าน 248) 23 มิ.ย. 63
ขอความร่วมมือนักเรียนที่ออกนอกพื้นที่จังหวัดกักตัวเป็นเวลา 14 วัน (อ่าน 236) 23 มิ.ย. 63
แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 682) 10 มิ.ย. 63
แจ้งกำหนดการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 283) 05 มิ.ย. 63