กลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางสาวกัญญาภัทร ศรีประจันทร์
ครู
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางสาวกัลยา แซ่เตี่ยว
ครู คศ.2

นางสาวกาญจนา พราหมณ์วงศ์
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวรทิพย์ เสนาวงค์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาววาณิชชา ผูกน้อย
ครูอัตราจ้าง