กลุ่มงานบริหารบุคคล

นางปภาวี จันเหลือง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล
เบอร์โทร : 032732747
อีเมล์ : wadsantisch@gmail.com

นางสาววาณิชชา ผูกน้อย
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0808304868
อีเมล์ : ritchie_11@outlook.com