ผลงานครู
ชื่อผลงาน : จัดโครงการวิ่งการกุศล บ้านนอกคอกนา รัน 2019
ชื่ออาจารย์ : จ่าสิบโทพิสรรค์ เอกดำรงกิจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 2564,22:09  อ่าน 297 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับเกียรติบัตร ติดตามรายการ "พุธเช้าข่าว...โรงเรียน" จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ชื่ออาจารย์ : จ่าสิบโทพิสรรค์ เอกดำรงกิจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 2564,22:06  อ่าน 340 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน (โรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104)
ชื่ออาจารย์ : จ่าสิบโทพิสรรค์ เอกดำรงกิจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 2564,22:04  อ่าน 316 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น รางวัลที่ 2 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563
ชื่ออาจารย์ : จ่าสิบโทพิสรรค์ เอกดำรงกิจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 2564,22:01  อ่าน 365 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล กรรมการและเลขานุการ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดีเด่น ประจำปี 2562
ชื่ออาจารย์ : จ่าสิบโทพิสรรค์ เอกดำรงกิจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 2564,21:59  อ่าน 395 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2562
ชื่ออาจารย์ : จ่าสิบโทพิสรรค์ เอกดำรงกิจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 2564,21:57  อ่าน 309 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ ๖๒๑๒๑ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยระบบอิเล็กทรอนักส์ (e-learning)) วันที ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกัญญาภัทร ศรีประจันทร์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2564,17:51  อ่าน 611 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : EP Teacher's Webinars 2021 : Cambridge Primary Grammar and Writing Skills 1-6 Webinar On 23 January 2021
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกัญญาภัทร ศรีประจันทร์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2564,13:38  อ่าน 329 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตร "หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ ๑-๓" Coding Online for Grade ๑-๓ Teacher (C๔T-๖) วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๓
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกัญญาภัทร ศรีประจันทร์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2563,16:58  อ่าน 595 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-learning) หมวดการพัฒนาทักษะ (Skill Development) การเขียนหนังสือราชการ สำนักงาน กพ. (๒๑/๐๔/๒๕๖๓)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกัญญาภัทร ศรีประจันทร์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2563,16:53  อ่าน 382 ครั้ง
รายละเอียด..