ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ ๖๒๑๒๑ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยระบบอิเล็กทรอนักส์ (e-learning)) วันที ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกัญญาภัทร ศรีประจันทร์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2564,17:51  อ่าน 39 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : EP Teacher's Webinars 2021 : Cambridge Primary Grammar and Writing Skills 1-6 Webinar On 23 January 2021
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกัญญาภัทร ศรีประจันทร์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2564,13:38  อ่าน 24 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตร "หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ ๑-๓" Coding Online for Grade ๑-๓ Teacher (C๔T-๖) วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๓
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกัญญาภัทร ศรีประจันทร์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2563,16:58  อ่าน 208 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-learning) หมวดการพัฒนาทักษะ (Skill Development) การเขียนหนังสือราชการ สำนักงาน กพ. (๒๑/๐๔/๒๕๖๓)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกัญญาภัทร ศรีประจันทร์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2563,16:53  อ่าน 68 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบด้วยบทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ "หลักสูตรกรรมการคุมสอบ" สทศ. (๕/๐๔/๒๕๖๓)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกัญญาภัทร ศรีประจันทร์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2563,16:49  อ่าน 79 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" (๘/๐๙/๒๕๖๒)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกัญญาภัทร ศรีประจันทร์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2563,16:44  อ่าน 67 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สอบผ่านหลักสูตรสำหรับข้าราชการ สุจริตไทย ผ่านระบบ E-learning (๕/๐๙/๒๕๖๒)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกัญญาภัทร ศรีประจันทร์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2563,16:37  อ่าน 81 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับบุคลากรภายในสถานศึกษา ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ (๙/๑๖/๒๕๖๒)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกัญญาภัทร ศรีประจันทร์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2563,16:33  อ่าน 68 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ ระดับเครือข่ายคุณภาการศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกัญญาภัทร ศรีประจันทร์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2563,16:25  อ่าน 65 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ป.๑-ป.๖) ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกัญญาภัทร ศรีประจันทร์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2563,15:15  อ่าน 87 ครั้ง
รายละเอียด..