ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ระดับชั้น ป.4-6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอนันต์ภา เกษรบัว
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2563,13:48  อ่าน 19 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ระดับภาค การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ป.4 - ป.6
ชื่ออาจารย์ : นางดวงกมล แย้มเกษร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2563,21:25  อ่าน 19 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ชื่ออาจารย์ : นายศุภกิจ รัชตหิรัญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2563,21:53  อ่าน 20 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ
ชื่ออาจารย์ : นายศุภกิจ รัชตหิรัญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2563,21:53  อ่าน 24 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โรงเรียนวิถีพุทธ
ชื่ออาจารย์ : นายศุภกิจ รัชตหิรัญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2563,21:52  อ่าน 17 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สถานศึกษาพอเพียง ปีการศึกษา 2554
ชื่ออาจารย์ : นายศุภกิจ รัชตหิรัญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2563,21:52  อ่าน 17 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศแต่งกลอนสี่ ระดับเขต พ.ศ. 2562
ชื่ออาจารย์ : นายพุทธินทร์ พรหมมุสิก
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2563,10:05  อ่าน 43 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศแต่งกลอนสี่ ระดับเขต พ.ศ. 2561
ชื่ออาจารย์ : นายพุทธินทร์ พรหมมุสิก
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2563,10:04  อ่าน 39 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศแต่งกลอนสี่ระดับเครือข่าย พ.ศ.2562
ชื่ออาจารย์ : นายพุทธินทร์ พรหมมุสิก
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2563,09:56  อ่าน 38 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศกลอนสี่ระดับเครือข่าย พ.ศ. 2561
ชื่ออาจารย์ : นายพุทธินทร์ พรหมมุสิก
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2563,09:49  อ่าน 33 ครั้ง
รายละเอียด..