ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกัญญาภัทร ศรีประจันทร์
ตำแหน่ง : ครู
เบอร์โทรศัพท์ : 032732747
อีเมล์ : wadsantisch@gmail.com
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2564,17:51  อ่าน 40 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ ๖๒๑๒๑ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยระบบอิเล็กทรอนักส์ (e-learning)) วันที ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2564,17:51   อ่าน 40 ครั้ง